Biennale Nieużytków

Róg ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej (od strony PKIN), Warszawa (PL)
10/12/2022 - 17/12/2022
W 2022 roku udało nam się zrealizować pierwszą edycję Biennale Nieużytków! Przez kilka zimowych tygodni, 4 zespoły pod okiem tutorów i tutorek, próbowały odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób miejskie nieużytki (tereny opuszczone, porzucone, nieużytkowane, pustostany, ale i tereny otwarte bez szczególnej funkcji) wpływają na naszą współczesną tożsamość?
Idea

Temat miejskich nieużytków od kilku lat przewija się w różnych działaniach warszawskich, pokazując potencjał i niezwykłą potrzebę odkrycia i ożywienia tych miejsc. Wokół tematu tego powstało wiele publikacji i projektów. Gilles Clement opisywał je jako “Miejsca Trzecie” wskazując głębokie znaczenie terenów nieużytków jako źródeł różnorodności biologicznej, a co za tym idzie znaczenie dla nas — mieszkańców.

 

W ramach Biennale Nieużytków chcemy poszukać nieużytków, które mijamy na co dzień, które widzimy z okien naszych mieszkań, pracy, które nas niepokoją, ale i ciekawią. Chcemy zastanowić się jaką rolę nieużytki pełnią w strukturze miejskiej, czy są czymś złym, czy wręcz przeciwnie? Co możemy, a co powinniśmy z nimi zrobić i jak sztuka może nam pomóc odkryć inną stronę miasta.

 

Ważnym aspektem tego działania, jest zaangażowanie lokalnych społeczności. Projekty artystyczne i kulturalne, jakie realizowane są w przestrzeniach sąsiedzkich, wielokrotnie pokazują, że mogą być narzędziem, które pomaga mieszkańcom pobudzić poczucie współodpowiedzialności za przestrzeń i zachęcić do wspólnego korzystania z jej zasobów. Być może to jest klucz do ożywienia nieużytków?

Więcej o całym projekcie Biennale Nieużytków na stronie Fundacji kulturotwórczej ‘Grupa w działaniu’ oraz na FB.

Tekst autorstwa Barbary Jędrzejczyk o historii wybranego przez nas nieużytku w centrum Warszawy i ulokowanego tu Parku Miniatur.

 

Skład zespołu

Kamila Szejnoch – tutorka,

Maciej Bykowski, Nawojka Gurczyńska, Barbara Jędrzejczyk, Katarzyna Kowalska, Michelle Mbazuigwe, Barbara Pazio, Gabriela Piwar.

Koordynacja i prowadzenie procesu

Fundacja Grupa w działaniu

Martyna Cziszewska-Klejnowska

Małgosia Załuska

Realizacja

Listopad 2022 – Grudzień 2022

Warszawa

 

Partner medialny projektu

Architektura & Biznes

Partner projektu

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

Projekt finansowany przez m.st. Warszawa