Stany wewnętrzne

Galeria Prześwit | Freta 39 | Warszawa (PL)
10/12/2021 - 23/12/2021

Nowa warszawska Galeria Prześwit rozpoczęła działalność przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie, włączając ponowne widza w proces wartościowania sztuki poprzez wspólną praktykę zmysłowego i intelektualnego odbioru dzieła. W grudniu otworzyły się tu równolegle dwie wystawy zbiorowe: “Poczęcie” i “Stany wewnętrzne”.

Artystki biorące udział w wystawie “Poczęcie”: Anna Baumgart, Beata Ewa Białecka, Agnieszka Brzeżańska, Barbara Falender, Natalia Hirsz, Anna Królikiewicz, Janina Myronova, Magdalena Moskwa, Sylwia Rams, Diana Rönnberg, Katarzyna Swinarska, Agata Zbylut.

Rozszerzeniem wystawy głównej „Poczęcie” jest wydarzenie Twórców Prześwitu wpisane w temat, a jednocześnie będące kontynuacją cyklicznego wydarzenia “Stany Wewnętrzne” pokazujące narodziny wspólnoty artystów oraz transformacje miejsca wraz z postawami artystów tworzących je.

Twórcy Prześwitu: Ewa Ampulska, Paulina Babicka, Nastazja Babska-Kozak, Igor Dobrowolski, Hubert Dolinkiewicz, Raphaël Gaudin, Kamila Kamińska, Marta Kołdej, Katarzyna Kowal, Katarzyna Kowalska, Natalia Kozarzewska, Sylwia Ozimek, Paweł Pałkus, Patrycja Serweta, Filip Syczyński, Klaudia Szot, Aleksandra Śmietana, Irma Tylor, Olga Zaremba.

 

Nastał grudzień, miesiąc, który uwidacznia kobietę — ufną i odważną rodzicielkę, a tematem zbiorowej refleksji i celebracji staje się akt poczęcia i narodzin. Wystawa “Poczęcie” odchodzi jednak od tradycji bożonarodzeniowej, pozostając jedynie w jej aurze. Wyjściowo jest ona wynikiem osobistego doświadczenia wydania na świat córki, które przyniosło pytania o realność kobiecego ciała, poczucie własnego istnienia, zewnętrze zobowiązania, a wewnętrzne zawołanie, o siłę energii seksualnej, płodność, o zespolenie, akt stworzenia, pytanie o początek, o dzieło.
Rozpoczynam cykl wystaw „Poczęcie” w formule rokrocznej koncentrując się na figurze rodzicielki, akcie stworzenia i akcie twórczym powiązanym z seksualnością.
Tegoroczne „Poczęcie” to wystawa Artystek Pantokratorek, których twórczość tak jak słowo poczęcie dotyka obszarów duchowości, mitu, religii, rytuału, seksualności, a także baśniowości. To ostatnie pole uwidaczniamy myśląc o wystawie jako formie celebracji narodzin, spotkania artystek, w których dziełach zapisana jest mądrość będąca darem dla nowego istnienia i umożliwiająca kształtowanie nowej rzeczywistości społecznej.

Karolina Kliszewska – kuratorka

Koordynacja: Olga Krywolewicz

 

Galeria Sztuki Prześwit realizuje nowe podejście do wystawiennictwa poprzez równolegle budowany program edukacyjny i badawczy w obszarze kondycji emocjonalno-intelektualnej człowieka oraz wsparcia i wzmacniania relacji społecznych.
Warstwa wystawiennicza, edukacyjna i badawcza zgodnie z założeniem kuratorskim funkcjonują równowartościowo. Jest to przykład całościowego myślenia o świecie idei, sztuki, nauki i filozofii umożliwiając przeżycia zmysłowe, intelektualne i poznawcze. Prześwit to kolektywna instytucja kultury z pracowniami artystycznymi, tworząca się przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie.
Idea Prześwitu odnosi się całościowo do genezy miejsca, w którym powstaje, przestrzeni pozbawionej tożsamości, zdewastowanej, a za sprawą działań twórczych uruchomiających proces rewitalizacji odzyskującej swoją przynależność i tożsamość.

 

Foto: Dominika Szatkowska, media społecznościowe galerii i archiwa prywatne artystki

wydarzenie na fb

artykuł w “Gazeta Wyborcza” – Warszawa