Not Random Art | wywiad

Not Random Art. – The contemporary art review powstał, aby zaprezentować współczesnych wschodzących artystów; niespokojnych marzycieli, którzy – indywidualnie i zbiorowo – badają tematy nierozerwalnie powiązane ze współczesnymi społeczeństwami. Podróże, przesiedlenie, utrata, pamięć i tożsamość, wywołujące silne i czasami nieoczekiwane zestawienia i odpowiedzi – będą to nasze główne punkty zainteresowania.

Niełatwo być nowym artystą. Istnieje cały konkurencyjny świat współczesnej sceny artystycznej, a czasami niełatwo ustalić, co jest najlepszą drogą do sukcesu artysty. Naszym celem jest pomost między widzami, kuratorami i artystami, tworzący wspólną platformę współpracy i wymiany. Ponieważ dzisiaj prawie wszystko dotyczy rynku sztuki. Jak sprzedać dzieło sztuki, jak uczynić je zauważalnym? W Not Random Art. wierzymy, że artysta wschodzący może dokonać przełomu na międzynarodowej platformie sztuki współczesnej.

link do wywiadu

strony: 102 – 111.