Niewidzialne Miasta

Cykl malarski “Niewidzialne miasta” jest częścią obszaru rozważań dotyczących problematyki miejskiej “Miastoprzestrzeń * Zanurzenie”, który rozwijam od 2018 r. Podejmuje problematykę współczesnych miast, próbuje zorganizować i usystematyzować sposób myślenia o nich. Miasto jest dla mnie poligonem doświadczalnym, środowiskiem naturalnym, źródłem inspiracji i miejscem obserwacji zachodzących w nim procesów. Postrzegam je jako zjawisko historyczne, filozoficzne, kulturowe i socjologiczne.
Włoski pisarz Italo Calvino (1923-1985) w swojej książce pt. “Niewidzialne miasta” przedstawił wielowarstwowe postrzeganie miasta. Książka stała się bezpośrednią inspiracją i wyznaczyła ramy, w jakich rozwija się mój projekt. Calvino nadał książce strukturę wielościanu, zmienny, wielowymiarowy kształt, który można oglądać ze wszystkich stron. Podobnie, czytając książkę, można zacząć losowo i kontynuować w dowolnie wybranym miejscu. Tabela – wizualizacja struktury książki, stała się podstawą refleksji, prób uchwycenia zmienności miast i zrozumienia kategorii, jakimi Calvino je opisuje. Na tak przygotowanym gruncie powstają kolejne prace, w których staram się zbudować własną narrację o mieście.

Czytaj więcej...
Niewidzialne Miasta

Niewidzialne Miasta

2018 | akryl na płótnie | 120x480 cm | kolekcja prywatna

Wizualna struktura książki: lista kategorii przedstawiona w rygorystycznej strukturze matematycznej. Tabela porządkuje nazwy miast w kolejności ich występowania, wraz z kategorią, do której należą. Źródło

Miasta i Pamięć

Miasta i Pamięć

2018 | akryl na płótnie | 50x70 cm

Miasta i Oczy

Miasta i Oczy

2018 | akryl na płótnie | 50x70 cm

Miasta i Niebo 3

Miasta i Niebo 3

2018 | akryl na płótnie, piasek, muszelki, wikol | 50x70 cm

Miasta i Niebo 2

Miasta i Niebo 2

2018 | akryl na płótnie | 50x70 cm

Miasta i Niebo 1

Miasta i Niebo 1

2018 | akryl na płótnie, szary papier, wikol | 50x70 cm

Miasta i Nazwa

Miasta i Nazwa

2018 | akryl na płótnie | 50x70 cm

Zwiewne Miasta

Zwiewne Miasta

2018 | akryl na płótnie | 50x70 cm

Miasta i Znaki

Miasta i Znaki

2018 | akryl na płótnie | 50x70 cm

Miasta i Wymiana

Miasta i Wymiana

2018 | akryl na płótnie | 50x70 cm

Miasta i Pragnienie

Miasta i Pragnienie

2018 | akryl na płótnie | 50x70 cm

Ciągłe Miasta

Ciągłe Miasta

2019 | akryl na płótnie, trawa, drewno, wikol | 50x140 cm | kolekcja prywatna