Sympozjum artystyczne Science in art – art in science

Wygryny 27 | gmina Ruciane-Nida | Mazury (PL)
20/07/2019 - 28/07/2019

III  Sympozjum artystyczne Fundacji Mi Do Szu w miejscowości Wygryny na Mazurach zorganizowano z myślą o artystach ceniących sobie kontakt z naturą, czyste środowisko i domową atmosferę. Kameralne warunki zakwaterowania i pracy sprzyjają zorganizowaniu wieczornych spotkań – wykładów wygłoszonych przez zaproszonych artystów i gości.

W sympozjum wezmą udział:
Agata Czeremuszkin-Chrut / Agnieszka Żak-Biełowa / Bartłomiej Sęczawa / Elvin Flamingo / Izabela Maria Uchman / Maciej Sęczawa / Monika Kopczewska / Monika Krajewska / Karolina Pikosz / Katarzyna Kowalska / Łukasz Huculak / Sylwester Piędziejewski / Sylwia Svorova Pawełkowicz / Wojciech Osiak

Odwiedzi nas także z wykładem Jan Fabry – pracownik Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk.

Obszary tematyczne wykładów:

⦁ ornament – zaczerpnięty z natury i geometrii, język różnych kultur;
⦁ sztuka a nauki ścisłe – oczami artysty;
⦁ sztuka a nauki ścisłe – oczami naukowca.

Wykłady:

Jan Fabry – Spojrzenie na sztukę oczami naukowca. Geometria. Wenzel Jamnitzer.
Iza Uchman – „KWADRAT- jednostka doskonałości wiecznego porządku.”

Monika Krajewska – „O ciałach niebieskich w tradycji żydowskiej i kalendarzu”.

Katarzyna Kowalska – „Wpływ nauk ścisłych na proces twórczy”.

Sylwester Piędziejewski – „Otwartość ornamentu”.
Elvin Flamingo – „Przeszkody na drodze ku doskonałości”.

Sylwia Svorova Pawełkowicz – „Proweniencja i autentyfikacja dzieł sztuki. Zastosowanie nauk ścisłych w badaniach dzieł sztuki”.

Kuratorka: Sylwia Svorova Pawełkowicz

Foto i grafika: media społecznościowe organizatora i archiwa prywatne artystki

Projekt pod patronatem:
Parlamentu Europejskiego
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie
Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
Instytutu Fizyki Czeskiej Akademii Nauk