Science in art – art in science. Formy przestrzenne

Hugonówka | Mostowa 15 | Konstancin-Jeziorna (PL)
23/11/2019 - 15/01/2020

Wystawa “Art in Science – formy przestrzenne” jest owocem sympozjum, które odbyło się w lipcu 2019 w Wygrynach na Mazurach z inicjatywy Iwony Nowakowskiej – Skop, prezeski Fundacji “Mi Do Szu ” mającej swoją siedzibę w Konstancinie-Jeziornie. Przedstawione prace będą przedstawiać wzajemne relacje między sztukami plastycznymi a naukami ścisłymi i techniką. Artyści zaprezentują obrazy i rzeźby, ale również prace wykonane w technikach własnych wykorzystujących najnowocześniejsze materiały i technologie, w tym nowe media. Dyskurs naukowy zostanie przełożony na wyraz plastyczny, wciągając widza w świat artysty – badacza otaczającej nas rzeczywistości.

Kuratorka: Sylwia Svorova – Pawełkowicz.

W Wystawie udział biorą:

Agata Czeremuszkin – Chrut / Andrzej Bieniek / Katarzyna Kowalska / Wojtek Osiak /  Bartłomiej Sęczawa / Sylwia Svorova – Pawełkowicz.

Foto i grafika: Marta Kammbach i media społecznościowe organizatora