Lepsze jutro było wczoraj | 10×10

Galeria Labirynt , Plaza | Lipowa 13, wejście od Ofiar Katynia | Lublin (PL)
10/11/2021 - 28/11/2021

Tematem wystawy będzie przyszłość, postrzegana jako fenomen, który rozgrywa się na naszych oczach. Zmaterializowały się wizje z filmów sciencie-fiction z lat 80., pandemia opanowała świat, wokół panuje chaos, prognozy na przyszłość nie są zbyt optymistyczne. Celem sztuki staje się wizualizacja możliwych scenariuszy przyszłości na podstawie teraźniejszości i przesłanek na najbliższe lata. Artyści poszukują właściwych wzorców rozwoju w zakresie ekonomii, konsumpcji, klimatu, sfery społecznej, transportu, architektury. Poddają pod refleksje jak w przyszłości zafunkcjonuje miasto, jak będą wyglądały podróże, sztuka: w jakim stopniu przeniesie się do przestrzeni VR, jak rozwinie się ta lub nowsza technologia? Próba uchwycenia ciągu przyczynowo – skutkowego możliwych wariantów przyszłości z naciskiem na pozytywy, dobre rozwiązania, praktyki – czy tego rodzaju utopie w ogóle są możliwe? Artyści wychodzą z założenia, że przede wszystkim warto poddać je wnikliwej refleksji. Zadają sobie pytania: o przyszłe hierarchie społeczne, o gospodarkę po kapitalizmie, o kosmiczną performerkę Betelgezę? Kiedy wybuchnie i czy ludzkości będzie dane zobaczyć to zjawisko?

artystki i artyści: Katarzyna Kowalska, Grzegorz Tomczyk, Kamil Zaleski
realizacja: Aniela Mroczek

Wystawa organizowana we współpracy z Galerią Labirynt.

Projekt “10×10” jest realizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne „Otwarta Pracownia” w Lublinie we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Foto: Piotr Korol, Marta Kammbach

wydarzenie na fb