Koncepcja dzieła artystycznego do Sali Pomnikowej w Muzeum POLIN

Konkurs na opracowanie koncepcji dzieła artystycznego | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | Anielewicza 6 | Warszawa (PL)
19/12/2018 - 29/03/2019

Muzeum POLIN pragnie dedykować część swojej przestrzeni cywilizacyjnemu dorobku polskich Żydów. Najważniejszą częścią tej przestrzeni będzie dzieło artystyczne. Konkurs ma wyłonić autora koncepcji tego dzieła.
Jesteśmy otwarci na różne środki i media artystyczne (instalacja, malarstwo, rzeźba, film, fotografia, nowe media, itp.).
Dzieło to powinno być spektakularne, przyciągające uwagę, budzące ciekawość i zachęcające do głębszego zainteresowania tematem.

Kuratorki: Agnieszka Bujak, Tamara Sztyma – Knasiecka

Instalacja przestrzenna “Obecność” dedykowana jest cywilizacyjnemu dziedzictwu polskich Żydów, którzy odznaczyli się na różnych obszarach kultury, sztuki, polityki, nauki i gospodarki, przyczyniając się do rozwoju naszej cywilizacji.
Instalacja site specific dedykowana jest do przestrzeni Sali Pomnikowej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Nasuwa refleksje o wspólnych losach narodów polskiego i żydowskiego, które to zazębiają się i przeplatają przez wieki na terytorium państwa polskiego, od wzmianek dostępnych w pierwszych, kronikarskich źródłach pisanych do czasów obecnych.

Instalacja artystyczna odnosi się do wartości uniwersalnych i ogólnego dziedzictwa kulturowego, jest metaforą ciągłości wspólnych losów mimo różnic i odrębności religijnych, korzeni i tożsamości. Nie narzuca oczywistych, jednoznacznych interpretacji, pozwala odbiorcom znaleźć własne ścieżki skojarzeń, by mogli indywidualnie odnieść się do prezentowanych w Sali Pomnikowej zagadnień (historii jednostek) poprzez ogólną refleksję nad człowiekiem – jego dążeniami i aspiracjami, jego możliwościami i ograniczeniami.

Opis i usytuowanie:
Instalacja składa się z ok 200 (do ustalenia, w zależności od możliwości obciążenia podłoża) pionowych, przezroczystych płyt z poliwęglanu litego – nowoczesnego polimerowego tworzywa sztucznego, stanowiącego doskonały zamiennik dla szkła. Każda płyta ma wysokość ok.3 metry, szerokość ok 1 metr, grubość 10 mm (1 cm), wagę 36 kg (wg danych płyta z poliwęglanu litego tej grubości waży 12000g/m.kw.) Cała kompozycja ułożona na osi symetrii, biegnącej od pasmowych, panoramicznych okien Sali Pomnikowej do przeciwległej ściany z drzwiami wejściowymi. Płyty z poliwęglanu litego proporcjami nawiązują do przeskalowanej, powiększonej sylwetki ludzkiej. Wchodząc do pomieszczenia widzimy po lewej stronie, w pewnej odległości od ściany z wejściem wielkie, początkowo rozproszone płyty, które ustawione są równolegle do siebie i do okna. Jedna za drugą, zaczynają za siebie stopniowo nachodzić, by w końcu złączyć się w równą, monolityczną bryłę. Przez każdą płytę, na proporcjonalnej wysokości jak serce w sylwecie ludzkiej (w tym wypadku na wysokości ok 2m, lekko z lewej strony) jest przewiercony otwór średnicy ok 2 cm. Przez otwór każdej, stojącej pionowo płyty jest przeciągnięta czerwona nić – delikatny element połączenia. Czerwona nić swobodnie opada po obu końcach instalacji, a przy pierwszej i ostatniej płycie w szeregu, przez który przechodzi zawiązany jest węzeł.

Interpretacja:
Płyty składające się na wielowarstwową instalację “Obecność” symbolizują mnogość losów ludzkich, składową doświadczeń jednostek we wspólnym dziedzictwie. Początkowo rozproszone niczym odrębne byty, nieuporządkowane, stopniowo zaczynają się łączyć, zazębiać i uzupełniać tworząc całość, wspólnotę. Do takiego współistnienia niezbędny jest dialog i porozumienie, tu w symbolicznym ujęciu jako czerwona linia (nić), integralna i zarazem bardzo subtelna część tej monumentalnej rzeźby. Obrazuje także ciągłość, jedność i połączenie, a zawiązane na jej końcach węzły mówią o nieskończoności wspólnego życia i trudach koegzystencji.

Płaszczyzny to także metafora kolejnych warstw historii, nadpisywanych jedna na drugą, niczym ogromny palimpsest przestrzeni, łączący nas mimo różnic czerwoną linią, w jednolitą “bryłę” wspólnych doświadczeń.

Przezroczyste płyty możemy zinterpretować również jako klisze pamięci, które obok doświadczeń i wartości składają się na naszą zbiorową świadomość. Transparentność użytego materiału nasuwa skojarzenia z kalką pergaminową służącą do kopiowania obrazu. W tym wypadku kalka służy do symbolicznego zachowania spuścizny ludzi, którzy odeszli. Poznać zaś możemy ją tylko dzięki nauce, historii i sztuce, stanowiącym kontekst i nadającym znaczenia. Zespalają i porządkują niczym czerwona linia.

Użycie przejrzystego materiału do stworzenia dzieła w Sali Pomnikowej podkreśla potrzebę wielowymiarowego przekazania zawartych w nim treści. Umożliwia niejako zajrzenie do wnętrza struktury i zobaczenie tego, co jest w środku. Dalsze warstwy przebijają, więc też są jawne i pozwalają odbiorcy znaleźć kolejne, głębsze poziomy interpretacji.

Sala Pomnikowa może zostać wzbogacona o biografie i dokonania wybitnych jednostek zaprezentowane dodatkowo na odpowiednio zaprojektowanych nośnikach elektronicznych audiowizualnych.

Przy sporządzaniu opisu i planu wykonawczego instalacji pojawił się problem ciężaru dzieła i siły z jaką naciska na podłoże Sali Pomnikowej. Ponieważ okazało się, że podłoże nie jest przystosowane do takiego obciążenia, zdecydowałam się zmniejszyć ilość płyt do bezpiecznych wartości, jakie po przedstawieniu projektu i konsultacjach w Muzeum zostaną uzgodnione. Prawdopodobnie będzie się to wiązało również z koniecznością zachowania odstępów między płytami, zwłaszcza w części, gdzie w pierwotnym założeniu miały do siebie ściśle przylegać. Zapewni to mniejszy nacisk na metr kwadratowy podłogi.
W pierwotnym założeniu, w miejscu o największym ich zagęszczeniu, gdzie płyty ściśle do siebie przylegają na taką powierzchnię miało przypadać ok 100 sztuk: 100 płyt grubości 1 cm, długości 100 cm.
Po rozbiciu tej jednolitej bryły poprzez zmniejszenie ilości płyt do ok 70 sztuk i rozsunięcie ich względem siebie mieścimy się w bezpiecznych wartościach.

Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest ułożenie na podłodze płyty pod ustawione wertykalnie płaszczyzny poliwęglanu litego, co zapewni rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię.

Grafika i wizualizacje: Andrzej S. Bieniek