Instrukcja obsługi wyspy Utopia

Tarnogórskie Centrum Kultury, Galeria Przytyk | Jana III Sobieskiego 7 | Tarnowskie Góry (PL)
25/01/2020 - 23/02/2020

Tryb automatyczny czy manualny? Przyszłość pokaże.

Wystawa jest częścią indywidualnego projektu artystycznego podejmującego aktualne, ostatnio gwałtownie nasilające się problemy “załogi” podróżującej “statkiem kosmicznym Ziemia”. Zaprezentowane prace odnoszą się do wybranych przez artystkę zagadnień, kilku możliwych wersji przyszłości obserwowanych przez pryzmat teraźniejszości.

U podstaw tego procesu leży silny lęk dotyczący przyszłości naszej planety, nazwanej przez Richarda Buckminster Fullera statkiem kosmicznym Ziemia. Amerykański architekt, konstruktor i filozof, już kilka dekad temu ostrzegał o ograniczonych zasobach energetycznych “statku kosmicznego” i apelował o konieczności zrewidowania zasad funkcjonowania leżących u podstaw naszej relacji z otaczającym światem. Jego słynne sformułowanie “Instrukcja obsługi statku kosmicznego Ziemia” mówi o potrzebie zjednoczenia wysiłku i aktywności ludzi działających na różnych, często skrajnie odmiennych polach w celu wypracowania nowego modelu funkcjonowania naszej cywilizacji.

W niedalekiej przyszłości staniemy w obliczu ogromnych zmian związanych z rewolucją technologiczną, co w połączeniu z realnym zagrożeniem zmianami klimatycznymi i ich konsekwencjami zapowiada kryzys ludzkości na globalną skalę. Naukowcy zgodnie twierdzą, że nadciągające zmiany to największe wyzwanie dla naszej cywilizacji z jakimi kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. By im sprostać będziemy potrzebowali nowej opowieści, która sprawdzi się w przyszłych okolicznościach i z którą będziemy mogli się utożsamiać. Niestety, żadna ze współcześnie istniejących narracji polityczno – religijnych nie spełni tej funkcji. Dlatego tak istotna jest świadomość i wspólna postawa, by wypracować aktualną instrukcję obsługi społeczeństw i zjawisk, które przyniesie nam przyszłość.

Dla artystki istotne stało się spojrzenie na powyższe zagadnienia z perspektywy architektoniczno – urbanistycznych koncepcji i utopijnych idei. W pierwotnym ujęciu słowo utopia to nazwa nieistniejącego miejsca, idealnej wyspy szczęścia. Skutkiem tęsknoty za lepszym światem jest wizja idealnego społeczeństwa, w którym nie ma miejsca na zło i niesprawiedliwość społeczną, wizja nielicząca się z rzeczywistością i przez to niemająca szans zaistnienia. Jest to tylko mrzonka, która generuje fantastyczne pomysły, formy architektoniczne i wizjonerskie miasta przyszłości. Ale to właśnie marzenia o lepszej przyszłości animują nas do działania, podobnie jak utopijne tęsknoty za ładem i spełnieniem społecznym, co czyni je wartościowymi. W ten sposób mogą stać się częścią przyszłości naszej planety – “statku kosmicznego” dryfującego we wszechświecie i zainspirować nas do wypracowania wspólnej, nowej narracji dla ludzkości.
Na wyobrażenie o miastach przyszłości składają się informacje o rozwijającej się technologii, możliwościach jej zastosowania i wpływie na przyszłe społeczności. W połączeniu z prognozami klimatycznymi pozwala to wytyczyć kilka osobnych wątków, które stały się podstawą do stworzenia prac artystycznych prezentowanych na wystawie. Każdy z obrazów to osobna wizja przyszłości będąca mieszanką teorii naukowych, fikcji, utopii, realnych możliwości rozwoju i zagrożeń. Dzięki takim hipotetycznym podróżom w przyszłość łatwiej poczuć jej związek z teraźniejszością i jednocześnie zrozumieć odpowiedzialność za stworzenie dobrej instrukcji obsługi.

 

Katarzyna Kowalska

 

Kuratorka: Marta Burian

Foto i grafika: Kaja Cyfka