Bestialstwo

Browary Lubelskie | Bernardyńska 15 | Lublin (PL)
06/06/2015 - 07/06/2015

Noc Kultury w Browarze: Bestialstwo – wystawa sztuki aktualnej.

Wystawa prezentuje prace dwudziestu twórców młodego pokolenia. Każdy z artystów wypowiada się poprzez jedno dzieło, a wszystkie je łączy temat wystawy. Celem prezentacji jest zderzenie różnych postaw artystycznych i osobowościowych w obrębie jednej płaszczyzny tematycznej.

Na potrzeby wystawy każdy z artystów tworzy lub wybiera ze swoich zbiorów jedną pracę, która w pośredni lub bezpośredni sposób nawiązuje do pojęcia bestialstwa. Interpretacje można mnożyć; potraktować temat dosłownie, metaforycznie, figuratywnie, prześmiewczo czy też w sposób, który jest właściwy jedynie dla rozumowania poszczególnej jednostki.

Nawiązując do tytułu wystawy odwołałam się do brutalizmu – nurtu w architekturze późnego modernizmu powstałego w końcu lat 40. XX wieku. Postawiłam na bliskość znaczeniową słów brutalizm i bestialstwo i pod tym pierwszym ukryłam swoje fascynacje architekturą. Dodatkowo sam obraz jest bardzo surowy i oszczędny, a na wystawie prezentował się opakowany w strecz, w efekcie czego niewidoczne pozostały wszelkie niuanse malarskie. Widoczne były tylko najmocniejsze, kontrastowe podziały w kompozycji. Zabiegiem tym „bestialsko” potraktowałam swoją pracę, która niejako dusiła się pod folią.

Artyści biorący udział w wystawie:

Marcin Błach / Bartek Cebula / Seweryn Chwała / Jolanta Gmur / Ticathrow Headogun / Tomasz Jakubowski / Katarzyna Jarosz / Agatka Kędra / Katarzyna Kowalska / Paulina Litwin / Wojtek Łysiak / Lech Mazurek / Michał Mroczka / Ewelina Prażmo / Marcin Proczek / Jan Tuszewski / Konrad Wróblewski / Miłosz Zawistowski / Franciszek Znamierowski / Jędrzej Żwiruk

Kuratorka: Marta Ryczkowska

Foto: archiwa prywatne artystki