Penthesilea

Instalacja typu ready made powstała w 2018 roku podczas sympozjum artystycznego “Schwemmland” w Schwedt am Oder, Niemcy. Jest kontynuacją rozważań w ramach obszaru “Miastoprzestrzeń * Zanurzenie” nad książką “Niewidzialne miasta” Italo Calvino, a jednocześnie nawiązuje do tematu sympozjum i lokalnego otoczenia w kontekście miejsca pobytu – Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Podczas pracy w studio, które mieściło się w starej fabryce tytoniu przejętej na działania artystyczne miejscowego stowarzyszenia, moją uwagę przykuły zastane w nim przedmioty. Część pomieszczenia zajmowały składowane tu kubiki ekspozycyjne. Sposób ich ułożenia w momencie odnalezienia od razu nasunął mi skojarzenie z fragmentem książki “Niewidzialne miasta” Italo Calvino: “W Pentezylei jest inaczej. Godzinami idziesz naprzód i ciągle nie wiesz czy jesteś już w środku miasta czy jeszcze na zewnątrz. Pentezylea rozlewa się dookoła na mile w rozcieńczonej na równinie brei miasta. (…) Spotkani ludzie, jeśli zapytasz ich ‘Którędy do Pentezylei?’ – wykonują okrężny ruch, tak, że nie wiesz czy ma on znaczyć: ‘Tutaj’ czy ‘Trochę dalej’ czy ‘Wszędzie dookoła’. (…) jedni wznoszą ramię w kierunku skupiska ciemnych wielościanów na horyzoncie, podczas gdy drudzy wskazują widmo innych szczytów, za twoimi plecami (…)”
Kubiki stały się podstawą do zbudowania instalacji poprzez wielokrotną zmianę ekspozycji i ich ustawienia w przestrzeni Galerie Am Kietz (Schwedt/Oder) oraz interakcję z odbiorcą. Może on swobodnie przemieszczać się pomiędzy “skupiskiem ciemnych wielościanów”, odnajduje kolejne obrazy, opisy, cytaty. Dzięki temu staje się częścią instalacji, jest obserwatorem i uczestnikiem otwartej, wielowątkowej opowieści “Niewidzialne Miasta”, którą może kształtować i pogłębiać własną refleksję.

Czytaj więcej...
Penthesilea

Penthesilea

2018 | 27 kubików ekspozycyjnych | zmienny układ i wymiary, dostosowane do miejsca ekspozycji

Instalacja jako część wystawy 'Schwemmland' | 2018 | Galerie 'Am Kiez' | Schwedt am Oder (DE)