27 obrazów dla Lublina

27 obrazów, 27 miejsc, każde ukryte. W 2017 r podczas czerwcowej Nocy Kultury – jednego z największych lubelskich festiwali – przygotowałam artystyczny projekt o charakterze społecznym, który przyjął formę związanej ze sztuką gry miejskiej. Zaprosiłam wszystkich uczestników festiwalu do wspólnego poszukiwania zagubionych obrazów. Na potrzeby wydarzenia namalowałam 27 niewielkich płócien, dokładnie tyle ile jest dzielnic w Lublinie. Inspiracją były konkretne miejsca, których wybór stał się podstawą do skonstruowania mapy lokalizacji o szczególnym – bo emocjonalnym i nostalgicznym – znaczeniu. W każdym z nich ukryłam dedykowany danej przestrzeni obraz. Wybrane miejsca zostały zaznaczone na specjalnie przygotowanej i udostępnionej w internecie mapie, która miała przybliżyć uczestnikom festiwalu i poszukującym obrazów ich lokalizację. Szukając – rozglądamy się wokół i tym samym patrzymy uważniej na miasto. Dostrzegamy nowe szczegóły w swoim otoczeniu, dzięki czemu możemy spojrzeć na znaną przestrzeń z zupełnie innej perspektywy. Jeśli któryś z obrazów zostanie odnaleziony, można zabrać go lub pozostawić w tym samym miejscu dla kolejnych poszukujących. Ważne, by sfotografować obraz w miejscu odnalezienia i udostępnić zdjęcie na Instagramie lub Facebooku z hasztagiem #27obrazow. Nieodnalezione obrazy pozostaną w przestrzeni miejskiej stając się jej integralną częścią.
Po 3 tygodniach od zakończenia Nocy Kultury pojechałam ponownie do Lublina, by sprawdzić ile prac nie zostało odnalezionych. Okazało się, że 5 nadal było ukryte w przestrzeni miasta. Opublikowanie informacji w internecie o nieodnalezionych obrazach zachęciło poszukiwaczy do dalszych działań i w ciągu kolejnego tygodnia pojawiły się w mediach społecznościowych zdjęcia ostatnich pięciu płócien.

“27 obrazów dla Lublina” to projekt na granicy dwóch wytyczonych przeze mnie obszarów rozważań artystycznych: “Miastoprzestrzeń * Zanurzenie” i “Inside / Outside”

Czytaj więcej...

Logo projektu.

#27obrazow - oznaczenie projektu w social media

Mapa Lublina dostępna w internecie podczas trwania wydarzenia z przybliżoną lokalizacją miejsc i ukrytych obrazów.

Podczas umieszczania obrazów w przestrzeni miasta, dołączyłam do każdego z nich papierowe, zalaminowane informacje o projekcie oraz ciekawostki o wybranym przeze mnie miejscu ich ukrycia.