Umieszczone obok obrazy pochodzą z różnych, mniej rozbudowanych cykli malarskich, które powstawały równolegle, lecz nie zostały rozwinięte. Zawierają w sobie sporo istotnych obserwacji i pomysłów, często związanych z konkretnymi miejscami, różnymi zjawiskami towarzyszącymi mi w danym czasie czy procesami malarskimi.