Deframestracja to działanie artystyczne pokonujące granice, jakie stawia technika, w której zostało wykonane dzieło. To uwolnienie treści z formy, jakiej dziełu nadaje artysta.

 

Przedmiotem deframestracji są dwa obrazy: „Krajobraz multiperspektywiczny 6 czarny” i „Krajobraz multiperspektywiczny 7 czarny” z cyklu „Krajobrazy Perspektywiczne”. Na ich podstawie powstała w przestrzeni Galerii BWA w Sanoku instalacja site-specific, która obrazuje wyjście płaszczyzn obrazu poza płaszczyznę płótna, a tym samym przekroczenie dwóch wymiarów i przejście w trójwymiarową, rzeczywistą przestrzeń tak, by odbiorca mógł doświadczyć przebiegu układów linii. Instalacja wypełniła całe pomieszczenie, uniemożliwiając zwiedzającym wejście do środka. Zostali oni celowo zatrzymani przy wejściu do niego, skąd jest najlepszy widok na całość instalacji.

 

Podobnie do układów wychodzących poza ramy obrazu, rozszerza się przestrzeń znaczeniowa. W wykresach perspektywicznych na osi symetrii ustawiają się liczne punkty zbiegu, które łączą linie; podobnie teraźniejszość łączy różne możliwości działań, warianty zdarzeń lub decyzji, jakie podświadomie rozważamy w momencie zatrzymania się i zadumy nad konkretną sytuacją w naszym życiu. Rzeczywistość i fikcja przenikają się na wielu różnych płaszczyznach, tworząc niejako swój odrębny świat, w którym wszystko jest możliwe – zdarza się to, co pozornie jest niemożliwe lub też to, co wydaje się możliwe, ale zdarzyć się nie może, bo jest zaledwie czystą grą przestrzenną.